การบริการของเราดีเพียงใด

การบริการของเราดีเพียงใด
พอใจมาก
83  51.9%
พอใจ
42  26.3%
ค่อนข้างแย่
14  8.8%
แย่มากๆ
12  7.5%
เฉยๆ
9  5.6%

Number of Voters  :  160
First Vote  :  Friday, 29 April 2011 16:23
Last Vote  :  Tuesday, 02 September 2014 12:31