การบริการของเราดีเพียงใด

การบริการของเราดีเพียงใด
พอใจมาก
81  51.9%
พอใจ
40  25.6%
ค่อนข้างแย่
14  9%
แย่มากๆ
12  7.7%
เฉยๆ
9  5.8%

Number of Voters  :  156
First Vote  :  Friday, 29 April 2011 16:23
Last Vote  :  Saturday, 26 July 2014 00:15