การบริการของเราดีเพียงใด

การบริการของเราดีเพียงใด
พอใจมาก
89  53.3%
พอใจ
43  25.7%
ค่อนข้างแย่
14  8.4%
แย่มากๆ
12  7.2%
เฉยๆ
9  5.4%

Number of Voters  :  167
First Vote  :  Friday, 29 April 2011 16:23
Last Vote  :  Tuesday, 11 November 2014 18:15