การบริการของเราดีเพียงใด

การบริการของเราดีเพียงใด
พอใจมาก
85  52.5%
พอใจ
42  25.9%
ค่อนข้างแย่
14  8.6%
แย่มากๆ
12  7.4%
เฉยๆ
9  5.6%

Number of Voters  :  162
First Vote  :  Friday, 29 April 2011 16:23
Last Vote  :  Monday, 15 September 2014 13:26