การบริการของเราดีเพียงใด

การบริการของเราดีเพียงใด
พอใจมาก
80  51.6%
พอใจ
40  25.8%
ค่อนข้างแย่
14  9%
แย่มากๆ
12  7.7%
เฉยๆ
9  5.8%

Number of Voters  :  155
First Vote  :  Friday, 29 April 2011 16:23
Last Vote  :  Thursday, 03 July 2014 09:57