การบริการของเราดีเพียงใด

การบริการของเราดีเพียงใด
พอใจมาก
86  52.8%
พอใจ
42  25.8%
ค่อนข้างแย่
14  8.6%
แย่มากๆ
12  7.4%
เฉยๆ
9  5.5%

Number of Voters  :  163
First Vote  :  Friday, 29 April 2011 16:23
Last Vote  :  Tuesday, 30 September 2014 13:24