การบริการของเราดีเพียงใด

การบริการของเราดีเพียงใด
พอใจมาก
87  52.7%
พอใจ
43  26.1%
ค่อนข้างแย่
14  8.5%
แย่มากๆ
12  7.3%
เฉยๆ
9  5.5%

Number of Voters  :  165
First Vote  :  Friday, 29 April 2011 16:23
Last Vote  :  Friday, 24 October 2014 11:09