การบริการของเราดีเพียงใด

การบริการของเราดีเพียงใด
พอใจมาก
74  50.3%
พอใจ
39  26.5%
ค่อนข้างแย่
13  8.8%
แย่มากๆ
12  8.2%
เฉยๆ
9  6.1%

Number of Voters  :  147
First Vote  :  Friday, 29 April 2011 16:23
Last Vote  :  Thursday, 17 April 2014 08:49