การบริการของเราดีเพียงใด

การบริการของเราดีเพียงใด
พอใจมาก
81  51.6%
พอใจ
41  26.1%
ค่อนข้างแย่
14  8.9%
แย่มากๆ
12  7.6%
เฉยๆ
9  5.7%

Number of Voters  :  157
First Vote  :  Friday, 29 April 2011 16:23
Last Vote  :  Monday, 28 July 2014 16:10