การบริการของเราดีเพียงใด

การบริการของเราดีเพียงใด
พอใจมาก
84  52.2%
พอใจ
42  26.1%
ค่อนข้างแย่
14  8.7%
แย่มากๆ
12  7.5%
เฉยๆ
9  5.6%

Number of Voters  :  161
First Vote  :  Friday, 29 April 2011 16:23
Last Vote  :  Wednesday, 03 September 2014 11:52