การสั่งทำ PCB Online

วราไมโครเซอร์คิทได้เปิดให้บริการช่องทางการติดต่อ, สั่งทำ PCB, บริการเสริมอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าและผู้ที่สนใจจะสั่งทำ PCB กับทางบริษัท ทางบริษัทให้ความสำคัญเรื่องความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารหรือสั่งทำ PCB เป็นอย่างมาก ดังนั้นทางบริษัทจึงได้จัดให้มีบริการ Online เพื่ออำนวยความสะดวกในการสั่งทำ และการได้รับราคาเบื้องต้นแก่ลูกค้าดังต่อไปนี้

  • Order Online (Custome PCB) Custom PCB Order Online คือการให้บริการสั่งทำ PCB ผ่านหน้าเวบ โดยทืี่ลูกค้าสามารถกรอกข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ของ PCB ที่ท่าน design มาเช่น จำนวนรูเจาะ, ขนาดกว้าง x ยาว, ชนิดแผ่น PCB, การ finishing, material ที่ต้องการ etc. ได้ด้วยตัวท่านเอง ระบบจะทำการเสนอราคาเบื้องต้นให้ท่านได้ทราบอย่างคร่าวๆ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตัดสินใจ อย่างไรก็ตามหลังจากที่ท่านใช้ระบบ online แล้ว ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของบริษัท จะได้รับข้อมูลของท่าน และจะทำการเสนอราคาตัวจริงให้ท่านอีกครั้งหนึ่ง การสั่ง order online แบบ Custom ท่านจะได้ราคาเบื้องต้นซึ่งราคานี้เป็นเพียงราคาประเมินเบื้องต้นที่ทางระบบ online คำนวณขึ้น ท่านจะได้รัีบใบเสนอราคาตัวจริงอีกครั้งหนึ่งจากทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
  • Order Online (Prototype) Prototype Order Online คือบริการสั่งทำ PCB online โดยที่ลูกค้าไม่จำเป็นต้องใส่รายละเอียดของ PCB เช่น จำนวนรูเจาะ, ขนาดกว้าง x ยาว, ชนิด, การ finishing etc. ซึ่งเป็นการสั่งทำชนิดที่รวดเร็วกว่า custom pcb. ในการคิดราคาชนิด Prototype เราจะคิดราคาโดยการเหมาเป็น package ขนาดกระดาษ A4 และ A3 ซึ่งท่านสามารถจัดวาง PCB ของท่านกี่แบบก็ได้ภายในขนาด A3, A4
  • Jobtrack Online
    หลังจากที่ท่านได้สั่งทำ PCB กับทางบริษัทวราไมโครเซอร์คิทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของ Order ของท่านได้ผ่านระบบ Jobtrack online ของบริษัท ซึ่งระบบจะแจ้งสถานะล่าสุดว่างานของท่านอยู่ที่กระบวนการใด