อบรมการออกแบบ PCB ด้วย Altium Designer ฟรี

alt

Laughingสนใจ สามารถลงทะเบียนได้โดยLaughing
>> ส่งเมล์เข้ามาสมัครได้โดยตรงที่ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   
โดยระบุรายละเอียดในเมล์ ดังนี้
*ชื่อ-นามสกุล (ตัวสะกดที่ถูกต้อง เนื่องจากทางเราจะใช้ในการออกใบประกาศนียบัตร)
*ที่อยู่ (เพื่อใช้ในการส่งใบประกาศนียบัตร หรือข่าวสารต่างๆ)
*เบอร์มือถือ ที่สามารถติดต่อได้สะดวก
*ชื่อสถาบัน ชื่อบริษัท

หลังจากลงทะเบียนผ่านทางเมล์แล้ว ท่านจะได้รับเมล์ตอบกลับจากทางทีมงาน
โดยทางทีมงานจะส่งรายละเอียดของงานไปให้
และกรุณาตอบกลับเมล์ฉบับดังกล่าว จึงถือเป็นการยืนยันการลงทะเบียนที่สมบูรณ์

ขณะนี้ มีจำนวนผู้สนใจได้ลงทะเบียนล่วงหน้าไว้แล้ว 30 ท่าน

ประธานในพิธี
2

คุณภากร หุตะสังกาศ ประธานในพิธี และ รองกรรมการผู้จัดการบริษัท วราไมโครเซอร์คิท จำกัด

3

คุณฉัตรชัย รัตนศรี ผู้เชี่ยวชาญทางด้านออกแบบ PCB และ ให้เกีรยติมาเป็นวิทยากรในงานนี้

professor

บรรยากาศในห้องบรรยาย

07

11

12

20

15

03

04

19

06

08

บูธแสดงสินค้าของบริษัท วาร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (บริการซื้อ-ขายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์)
www.warf.com

warf5

warf6

warf4

warf1

warf2

ช่วงร่วมตอบคำถาม และมอบของที่ระลึก

4

5

6

ช่วงสุดท้าย เป็นพิธีมอบใบประกาศณียบัตร แก่ผู้เข้าร่วมอบรม

8

9

7

ปิดท้ายด้วยภาพ SALE สาวๆ ที่มาช่วยเป็น Staff ในงานนี้

sale