กิจกรรมของบริษัท

Green Project 4 ช่วงตอบคำถาม

ตอบคำถามทุกคำถามจากผู้เข้าร่วมอบรม Green Project 2012 โดย บริษัทวราไมโครเซอร์คิท จำกัด

Read more: Green Project 4 ช่วงตอบคำถาม

 

อบรมการออกแบบ PCB ครั้งที่ 4 ด้วย Altium Designer 10

Altium Design Summer 09 workshop

imageFree Workshop

ระมวลภาพงานสัมมนาการออก PCB ด้วย Altium Designer Summer 09

จบลงไปด้วยดีกับโครงการฝึกอบรมการออกแบบ PCB ขั้นพื้นฐานด้วยโปรแกรม Alium Design Summer 09 ที่จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยความร่วมมือของบริษัท วราไมโครเซอร์คิท จำกัด และมหาวิทยาลัยศรีปทุม ในวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา

Read more: Altium Design Summer 09 workshop