การบริการของเราดีเพียงใด

การบริการของเราดีเพียงใด
พอใจมาก
106  50.7%
พอใจ
50  23.9%
แย่มากๆ
21  10%
ค่อนข้างแย่
18  8.6%
เฉยๆ
14  6.7%

Number of Voters  :  209
First Vote  :  Friday, 29 April 2011 16:23
Last Vote  :  Monday, 08 May 2017 12:49