การใช้งานSTEP Modelแบบ Manual และการจำลองภาพ 3D สำหรับ Altium Designer - วิธีที่ 3 Add STEP model ให้กับ Footprint แล้วเก็บเก็บไว้ใน PCB library ด้วยเลย

Article Index
การใช้งานSTEP Modelแบบ Manual และการจำลองภาพ 3D สำหรับ Altium Designer
วิธีที่ 2 Add link ไปที่ STEP model ให้กับ Footprint
วิธีที่ 3 Add STEP model ให้กับ Footprint แล้วเก็บเก็บไว้ใน PCB library ด้วยเลย
All Pages

วิธีนี้จะช่วยลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน เนื่องจากเราจะทำการ Add STEP Model ของ 3D นี้เข้าไปในขั้นตอนการสร้าง PCB Library แล้วเก็บไว้ในรูปของ PCBLIB เมื่อเราออกแบบ PCB แล้วเรียกใช้ Footprint จาก Library มาวาง STEP Model 3D ของ Footprint นั้นก็จะติดมาด้วยเลย ไม่ต้อง Add เพิ่ม หรือหากต้องการแก้ไข ก็สามารถแก้ไขใน LIB ได้เลย เมื่อแก้ไขเสร็จ ก็ใช้วิธี Update footprint from lib แทน Footprint ที่ถูกเรียกออกมาใช้งานใน PCB layout ที่เราได้เรียกออกมาจัดวางไว้ก่อนหน้านี้ ก็จะถูกแก้ไขไปด้วย

วิธีการในที่นี้ผมจะขอแนะนำวิธีการสร้าง Footprint ให้กับ Aultium และเก็บไว้ใช้ในรูปแบบ Library ของตัวเองไปด้วยเลยนะครับ เริ่มต้นด้วยการ Add New PCB Library to PCB_Project เสียก่อน โดยไปที่ Panel ทางด้านซ้ายของ User interface ใช้เมาท์ชี้ Project แล้วคลิกขวา เลื่อน Tap มาที่ Add New to Project และเลือก Tap มาที่ PCB Library ตามรูปนี้

3-1

รูที่ 1

จากนั้นทำการ Save As เป็นชื่ออะไรก็ได้ ดังรูปที่ 2 ซึ่งในที่นี้ ผมจะตั้งชื่อว่า PCBLIB1.PCBlib แล้วกด Save ชื่อใน Directories ของ Panel ทางด้านซ้ายของ Work space ก็จะเปลี่ยนเป็นชื่อที่เราตั้งไว้โดยมีนามสกุล .PcbLib นั่นเอง

และอีกอย่างหนึ่งอย่าลืม ผมข้ามขั้นตอนไปหน่อย หลังจากสร้าง PCB_Project.PrjPCB แล้ว ให้ Save Project ก่อนดำเนินการไดๆ

3-2

รูปที่ 2

ที่ด้านล่างของ Panel คลิกเลือก PCB Library ในหน้าต่าง Panel จะเห็นว่ามี PCBCOMPONENT_1 ให้เปลี่ยนชื่อโดยดับเบิลคลิกแล้วแก้ไขชื่อแล้วกดปุ่ม OK ตามรูปที่ 3 ในที่นี้ผมจะสร้าง Footprint ของ IC แบบ DIP จำนวน 20 ขา โดยตั้งชื่อว่า DIP20

3-3

รูปที่ 3

เพื่อให้สะดวกต่อการเขียน ในเบื้องต้นผมมีข้อมูลอยู่ว่า Footprint แบบ DIP20 มีขาอยู่ด้าน ด้านละ 10 ขา แต่ละขาห่างกัน 2.54mm หรือ 100 mils และขาทั้งด้านห่างกัน 7.62 mm หรือ 300 mils ขนาดจุดบัดกรี เหมาะสมที่สุดคือ 60 mill และขนาดรูเจาะสำหรับขา IC เหมาสมที่สุด 0.8mm หรือ 32 mill อีกอย่างหนึ่งคือ หน่วยวัด ในที่นี้ผมจะเลือกใช้เป็น mill เนื่องจากมันไม่มีทศนิยม จึงสะดวกต่อการอ่านค่า ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการจัดวาง PAD และ Overlay ของ Footprint ผมจึงเข้าไปกำหนด Grid เสียก่อนโดย กดปุ่ม Ctrl ค้างไว้ แล้วตามด้วย G จะปรากฏหน้าต่างตามรูปที่ 4 ขึ้นมาแล้วทำการแก้ไขตามรูป Step = 25mill และ Multiplier = 4 เพราะฉะนั้นเราจะได้ Grid หยาบ = 100 mill และ Grid ละเอียดจะได้ 4 ช่อง แต่ละช่องมีค่า = 25 mill ดังนั้นจากข้อมูลของ IC ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น Grid แบบนี้จึงสะดวกและง่ายต่อการเขียน

3-4

รูปที่ 4

3-5

รูปที่ 5

แก้ไขคุณสมบัติของ PAD ก่อนจัดวาง

3-6

รูปที่ 6

เริ่มวาง PAD ที่ 1 โดยเริ่มจากจุด Origin,2,3 ไปทางขวาเรื่อยๆ จนถึง PAD ที่ 10 แล้วก็ย้ายไปทางแกน Y ทางแนวตั้ง ห่าง 300 mill แล้วก็เริ่มวาง PAD ที่ 11 ไปทางซ้าย จนถึง PAD ที่ 20 ซึ่งมันจะตรงกับ PAD ที่ 1 พอดี

3-7

รูปที 7

เลือก Layer ไปที่ Top Overlay แล้วใช้คำสั่ง Place – Line หรือกดปุ่ม P – L ดังรูป เพื่อสร้าง Silk screen ของ IC

3-8

รูปที่ 8

แล้วทำการวาด Silk screen ดังรูป

3-9

รูปที่ 10

ใส่ Mark ส่วนหัวและ Mark PIN 1 ของ IC ให้เรียบร้อย โดยใช้คำสั่ง Place – Arc(Center) ดังรูป

3-11

รูปที่ 11

และแล้ว เราก็ได้ Footprint แบบ DIP20 เก็บอยู่ใน PCBLIB1.PcbLib เรียบร้อย

3-12

รูปที่ 12

ครานี้เราก็จะทำการ Add 3D STEP Model ให้กับ Footprint แบบ DIP20 ตัวนี้โดยเราจะเรียกใช้ STEP Model ชื่อ DIP20.STEP โดยรูปแบบการเรียกใช้เหมือนเดิม คือใช้คำสั่ง Place – 3D Body หรือกด P ตามด้วย B

3-13

รูปที่ 13

ดำเนินการตามลูกศรชี้ในรูปที่ 14

3-14

รูปที่ 14

เมื่อกดปุ่ม OK ตามรูปที่ 14 แล้ว STEP Model จะติดมากับเมาท์ ให้นำไปวางทับซ้อนกับ Footprint ดังรูปที่ 16

3-15

รูปที่ 15

3-16

รูปที่ 16

ทดสอบ View 3D ตามคำสั่งดังรูปที่ 17 ตรวจดูว่า STEP Model ตรงกันกับรูเจาะหรือไม่ หากไม่ตรงก็ต้องทำการแก้ไขโดยใช้คำสั่ง Move แล้วเลือกไปที่ STEP Model แล้วทำการขยับให้ตรงตามความเป็นจริงมากที่สุด

3-17

รูปที่ 17

หรือกดปุ่ม Shift ค้างไว้แล้วคลิกเมาท์ค้าเช่นกันแล้วลองลากเมา?ขึ้นหรือลงลองดู เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของ STEP Model ว่าตรงกับตำแหน่ง PAD และรูเจาะหรือไม่

3-18

รูปที่ 18

เมื่อเขียนเสร็จ อย่าลืม Save นะครับ จากนั้นเราจะส่งไปวางอยู่ในหน้าต่างของ PCB layout โดย คลิกขวาที่ชื่อของ Footprint ที่ช่องของ Panel ด้านซ้ายดังรูปที่ 19 แล้วเลื่อน Tap มาที่ Place...

3-19

รูปที่ 19

Program จะกระโดดไปที่ หน้าต่างของ PCBdoc แล้วคลิกปุ่ม OK เพื่อยืนยัน ดังรูปที่ 20

3-20

รูปที่ 20

ที่หน้าต่างของ PCBdoc ให้ทำการจัดวาง Footprint แบบ DIP20 ลงใน PCB Board Design ให้เรียบร้อยดังรูปที่ 21

3-21

รูปที่ 21

การเรียกใช้งาน Footprint หลังจากเขียนเสร็จอีกวิธีหนึ่งคือ ในหน้าต่างของ PCB ให้ใช้คำสั่ง Place – Component...

แล้วจะปรากฏหน้า Place Component แล้วคลิกหา PCBLIB.PCBLib ที่เราสร้างไว้ หรือดำเนินการตามลูกศรดังรูป

ก็สามารถเรียก Component ออกมาใช้ได้

3-22

รูปที่ 22

แล้วทำการจัดวางใน PCB Board ที่เรากำลังออกแบบให้สวยงาม ดังรูปที่ 23

3-23

รูปที่ 23

เสร็จแล้วก็ทดลอง View 3D ลองดูนะครับ ก็จะเห็นได้ดังรูปที่ 24 นี้

3-24

รูปที่ 24

กดปุ่ม Shift ค้างไว้ + คลิกขวาเมาท์ ค้างไว้ ขยับเดินหรือถอยหลัง ทางซ้ายหรือขวา เพื่อ Rotate ดูมุมต่างๆ ของภาพ 3D

ดังรูปที่ 25

3-25

รูปที่ 25