Generate Gerber File บน Protel 99 SE

การ Generate Gerber File จาก Protel 99 SE เมื่อท่านได้ออกแบบลายวงวจ Pcb เรียบร้อยแล้ว จะส่งเข้าผลิตแผ่น Pcb ตามโรงงานต่างๆที่รับผลิตแผ่น Pcb จะรับ Data File เป็น Gerber เป็นส่วนใหญ่ ทีนี้เราก็มาลองดูวิธีการ Generate Gerber กันครับ

Gerber File คืออะไร

Gerber File เป็นไฟล์พื้นฐานซึ่งแปลงได้จากไฟล์ PCB ที่เราออกแบบ มาเป็นไฟล์ที่โปรแกรม CAM และเครื่องยิงฟิล์ม (Photo Plotter) สามารถอ่านได้ เพื่อนำมาถ่ายเป็นแบบใช้ในการทำแผ่น PCB ต่อไป โปรแกรมออกแบบ PCB เกือบทุกโปรแกรมจะสามารถ generate เป็น Gerber file ได้ โครงสร้างของ Gerber file จะประกอบด้วยค่าพิกัด X, Y และค่าซึ่งระบุว่าลายเส้นนั้นๆ เริ่มและสิ้นสุดที่จุดไหน รวมถึงส่วนของ Aperture Data ซึ่งเป็นตัวระบุรูปร่างและขนาดของเส้น, รูและส่วนประกอบอื่นๆ Extended Gerber Format (RS274X) เป็นรูปแบบของไฟล์ Gerber ซึ่งจะรวมส่วนของรายการ Aperture เข้าไปด้วย ทำให้เราไม่ต้องกรอกค่า Aperture เข้าไปในตารางใหม่เมื่อเปลี่ยนจากระบบหนึ่งไปสู่อีกระบบหนึ่ง

วิธีการ Generate Gerber

- เปิดไฟล์ PCB ที่เราต้องการขึ้นมา


- คลิกเมนู File > CAM Manager


- จะปรากฏแท็บ CAM Output และหน้าต่าง Output Wizard ขึ้นมา ให้คลิก Next>


- Output Wizard นี้สามารถใช้ Generate Files ได้หลายอย่าง ให้คลิกเลือก Gerber (Generates Gerber Files) และคลิก Next>


- โปรแกรมจะให้เราตั้งชื่อ Gerber Output ที่ Generate ออกมาได้ เสร็จแล้วคลิก Next>


- โปรแกรมจะแจ้งว่า Gerber Output ที่จะ Generate ออกมา จะเป็น RS274X format ซึ่ง Protel จะสร้าง Aperture List ให้โดยอัตโนมัติ และถ้าเราไม่ต้องการ Aperture นี้ ก็สามารถเข้าไปสร้างหรือเพิ่มเองได้หลังเสร็จสิ้น Wizard แล้วทางเมนู Gerber setupให้คลิก Next>


- เลือก Unit และ format ของ Gerber Output Unit ให้เลือกเป็น นิ้ว (Inches) หรือ มิลลิเมตร (Millimeters) ตามหน่วยที่เราใช้ออกแบบ


Format ให้เลือกเป็น 2:3


2:3 หมายถึงค่า Resolution 1mil, 2:4 หมายถึงค่า Resolution 0.1mil และ 2:5 หมายถึงค่า Resolution 0.01mil หากจะเลือกค่า Resolution ที่สูง เราควรจะต้องตรวจสอบกับผู้ผลิต PCB ก่อน ว่ารองรับค่า Resolution ขนาดนี้หรือไม่ เราจึงควรเลือก Format 2:4 และ 2:5 แค่ในกรณีที่งานของเรามีอุปกรณ์ที่มี Grid ละเอียดมากกว่า 1mil เท่านั้น ให้คลิก Next>


- คลิกเลือกเฉพาะ Layers ที่เราใช้งานและต้องการ Plot ที่ปุ่ม Manu สามารถคลิก Plot Layers > Used On เพื่อเลือกเฉพาะ Layers ที่ใช้งานได้


กรณีที่เป็นงาน Multi Layers ให้คลิกเพื่อเลือก Plot Mid Layer Pad จากนั้นให้คลิก Next>


- คลิกเลือกหากต้องการ Plot Layer Drill Guide และ Drill Drawing จากนั้นคลิก Next>


ซึ่งถ้าเราคลิกเลือกจะ Plot 2 ตัวนี้ หน้าต่างถัดไปจะให้เราเลือกและกำหนด Layer Pairs ที่ต้องการ Plot ในกรณีที่เป็นงาน Multi Layers แต่หากงานของเราไม่ใช่ Multi Layers ก็ไม่ต้องคลิกเลือก จากนั้นคลิก Next>


- คลิกเลือก Layer Mechanical ที่เราต้องการให้เพิ่มลงในทุก layers ที่ Plot ซึ่งจะใช้เลือกในกรณีที่เรามี Drawing Form หรือ Title Box ที่ต้องการให้ใส่ลงไปในทุก Layers จากนั้นคลิก Next>


- คลิก Finish จากนั้นไฟล์ Gerber Output จะถูกสร้างขึ้นมาอยู่ที่แท็บ CAM Output

- จนถึงขั้นตอนนี้เราได้ Gerber Output ออกมาแล้ว แต่ยังขาด data อีกส่วนที่สำคัญซึ่งใช้ในการผลิต PCB นั่นคือ NC Drill ให้คลิกขวาที่พื้นที่ว่าง เลือก Insert NC Drill... จะปรากฏหน้าต่าง NC Drill Setup ขึ้นมา


- ที่แท็บ Options เลือก Units ที่ใช้งาน และ Format ให้เลือกเป็น 2:4 คลิก OK จากนั้นไฟล์ NC Drill Output จะถูกสร้างขึ้นมา

- คลิกขวาที่ Gerber Output เลือก Properties...จะปรากฏหน้าต่าง Gerber Setup ที่มีแท็บและรายละเอียดการตั้งค่าคล้ายกับใน Wizard เราสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าต่างๆ ได้ในหน้าต่างนี้

- ที่แท็บ Apertures สามารถเลือกสร้างหรือแก้ไขค่า Aperture ต่างๆ ได้ โดยคลิกเอาเครื่องหมายถูกที่ Embedded Apertures ออก เพื่อ Enable เมนูสำหรับแก้ไข Apertures


- แท็บ Advanced ที่ Position on Film จะเป็นการกำหนดตำแหน่งของ data ในไฟล์ ให้เราคลิกเลือกที่ Reference to relative origin เพื่อให้ตำแหน่งตรงกับ NC drill


- คลิก Tools > Generate CAM Files หรือกดปุ่ม F9 บนคีย์บอร์ดเพื่อ Generate

- ถ้าตอนที่เราเปิดไฟล์ขึ้นมา เราเลือก Design Storage Type เป็น Window File System ไฟล์ Gerber ทั้งหมดจะถูก Export ไปไว้ในโฟลเดอร์เดียวกับไฟล์โดยอัตโนมัติ

แต่ถ้าเลือกเป็น MS Access Database เราต้องคลิกขวาเลือก Export... ที่ CAM for...ในแท็บ Document เพื่อ Export ไฟล์ทั้งหมดออกมาก่อน

Gerber File ที่ได้จากการ Generate จะมีนามสกุลดังนี้

XXXXX.GTL = Top layer
XXXXX.GTS = Top solder mask
XXXXX.GBL = Bottom layer
XXXXX.GBS = Bottom solder mask
XXXXX.GTO = Top overlay
XXXXX.GBO = Bottom overlay
XXXXX.GKO = Keep out Layer
XXXXX.GM1- 4 = Mechanical Layer 1 -- 4
XXXXX.GTP = Top Paste
XXXXX.GBP = Bottom Paste
XXXXX.GD1 = Drill Drawing
XXXXX.GG1 = Drill Guide
XXXXX.TXT = Drill file
XXXXX.DRR = Drill Report
XXXXX.REP = Report
XXXXX.APR = Aperture List

- บางครั้งเราอาจจะ Generate ไม่ผ่านและมี Error เกิดขึ้นดังรูป เกิดจากการที่บอร์ด PCB ที่เราออกแบบมีขนาดใหญ่กว่าขนาด Film Size ที่ตั้งค่าไว้


วิธีแก้ไขให้คลิกขวาที่ Gerber Output เลือก Propertied แท็บ Advanced ที่ Film Size ให้เพิ่มค่าที่ X (horizontal) และ Y (vertical) ให้มากขึ้น (สูงสุดที่ 99,999) คลิก OK แล้วลอง Generate อีกครั้ง

ถ้ายังไม่ผ่าน ให้ตรวจสอบการตั้งค่าจุด Origin ให้อยู่ที่จุดที่ใกล้กับขอบบอร์ด หรือตรวจสอบว่ามีขยะที่นอกขอบบอร์ดหรือไม่และลบออก

- Error อีกแบบหนึ่งที่มักจะพบ เกิดจากจำนวน Apertures ของไฟล์มากเกินกว่า 1,000 ตัว (ซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดของโปรแกรม) หรือมี Apertures ตัวใดตัวหนึ่งที่มีความละเอียด (Tolerances) น้อยเกินไป ทำให้โปรแกรมไม่สามารถ Generate Shapes ทั้งหมดออกมาได้ ไฟล์ Gerber ที่ได้จะมีบางส่วนที่ผิดเพี้ยนไปจากที่เราออกแบบ


วิธีแก้ไขหากเกิดจากจำนวน Apertures เกิน 1,000 ตัว จะต้องทำการแก้ไขในไฟล์ PCB โดยการลดจำนวน Aperture ลงมา ส่วนประกอบในไฟล์ที่มักจะทำให้ Aperture เกิน คือ Fill ที่เราวางลงไป

แต่ถ้าเกิดจาก Tolerances วิธีแก้ไขให้คลิกขวาที่ Gerber Output เลือก Propertied แท็บ Advanced ที่หัวข้อ Aperture Matching Tolerances ให้เพิ่มค่า Plus และ Minus ให้มากขึ้น (ไม่ควรมากเกิน 1) แล้วลอง Generate อีกครั้งหนึ่ง

สายด่วน PCB

สั่งทำ PCB online หรือสอบถาม รายละเอียด การสั่งทำแผ่น PCB